İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Tüm haberinioku.net hakları HaberiniOku.net ailesine aittir. Bu HaberiniOku.net Üyelik Sistemi, tüm kullanıcılarını ve HaberiniOku.net web sitesinin üyelerini ve üyelik sistemini gizlilik politikası ile kamuya duyurur.

Temel İlkeler ve Güvenlik

HaberiniOku.net, Google Play uygulamasında ve Android uygulamalarında kullanıcıların gizliliğine değer verir ve kullanıcıların paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliğine ve güvenliğine ilişkin kaygılarına saygı gösterir. Bu yüzden Gizlilik Politikamızı oluşturduk. HaberiniOku.net, uygulamayı cihazlarına indiren tüm kullanıcıların ve okuyucuların güvenliği ile ilgili çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye kendini adamıştır. HaberiniOku.net, Google Play uygulamasında güvenlik açığı bulunmamasını sağlamak için olası saldırılara azami özen gösterir. Ayrıca, okuyucularına müdahale alanı dışındaki alanlarda ve olası saldırılarda güvenlik programları almalarını önermektedir.

işlemler

Ayrıca,  HaberiniOku.net, yetkili, idari ve resmi makamların mevcut mevzuata uygun olarak talep etmesi durumunda, kullanıcıların kişisel bilgilerini ilgili makamlarla paylaşacaktır.

Bilgi talebi

Okuyucular veya kullanıcılar HaberiniOku.net hangi verilerin hangi amaç için kullanıldığını bildirmelerini isteyebilir ve HaberiniOku.net mümkün olan en kısa sürede ve yasal süreyi aşmadan gerekli bilgileri sağlamayı taahhüt eder. Okuyucu veya kullanıcılar gerektiğinde bilgi@haberankara.com adresini talep edebilir veya bilgi edinmek için talepte bulunabilir.

ENGLISH – PRIVACY POLICY

Privacy Policy

All haberinioku.net rights belong to HaberiniOku.net family. This HaberiniOku.net Membership System announces to the public all users and members of the HaberiniOku.net website and membership system with a privacy policy.

Basic Principles and Security

HaberiniOku.net values ​​users ‘privacy in the Google Play application and Android applications and respects users’ concerns regarding the privacy and security of shared personal information. That’s why we created our Privacy Policy. HaberiniOku.net is committed to following the studies and technological developments regarding the safety of all users and readers who download the application to their devices. HaberiniOku.net pays utmost attention to possible attacks to ensure that there is no security gap in the Google Play application. It also advises its readers to take security programs in areas outside the intervention area and in possible attacks.

transactions

In addition, HaberiniOku.net will share the personal information of the users with the relevant authorities in case the authorities, administrative and official authorities request in accordance with the current legislation.

Information request

Readers or users may request HaberiniOku.net to report which data is used for what purpose, and HaberiniOku.net undertakes to provide the necessary information as soon as possible and within the legal period. The reader or users can request the address info@haberankara.com or request information when necessary.