İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AFAD personeli alımı talep şartları 2021: AFAD personeli alımı için talepler başladı mı 1 bin 749? İ

AFAD Başkanlığı, il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 1101, diğer şubelerde görevlendirilmek üzere 648 arama kurtarma teknisyeninin işe alındığını duyurdu. Başvurular 18 Kasım’dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. AFAD PERSONEL İŞE ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:… Adaylar başvurularını 18 Kasım (10:00) ile 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri ​​arasında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü e-Gobierno / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı’na (https:// isealimkariyerkapısı) iletebilirler. .cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. AFAD 1101 PERSONEL BAŞVURU KILAVUZU… BAŞVURU ŞARTLARI * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * Kamu haklarından mahrum olmamak, * Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı affedilse veya bir yıl veya daha uzun süre hapis yatsa dahi, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma. güven, hileli İflas, ihaleye fesat karıştırma, hileli icra, suçtan veya kaçakçılıktan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasından hüküm giymemiş olmak, * Askerlik durumu bakımından; askerlik yapmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamamış olmak, şartlarını yerine getirmek için tecil veya yedek sınıfa nakledilmemiş olmak. *Sınava son başvuru gününden itibaren 30 (otuz)’dan az olmamak. * Güvenlik soruşturması ve dosya incelemesinin olumlu sonuçlanması. * Ortaöğretim kademesine başvuran adaylar için; Teknik ve mesleki ortaöğretim kurumlarının Tablo-3’te belirtilen alan ve dalları ile denkliği kabul edilen branşlardan mezun olmak. * Önlisans düzeyine başvuran adaylar için teknik ve mesleki ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; Ön lisans düzeyinde eğitim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiye” programlarından ve bunlara eşdeğer kabul edilen programlardan mezun olmak. * Tablo-3 ve Madde 2.5’te belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular. kabul edilmeyeceklerdir. * 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan; KPSSP (93) ön lisans mezunları ile KPSSP (94) lise mezunları için 60 (altmış) ve üzeri olanlar için KPSS puanının alınması şartıyla; Her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve eğitim düzeyine göre ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı adaylar arasında yer almak. Her il için belirlenen aday sayısına göre yapılan sıralama sonucunda son adayla aynı puanı alan ve eğitim düzeyine göre en yüksek puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacak. Birden fazla il veya derece (çalışma) için başvurular kabul edilmeyecektir. 1,55 metre, maksimum yükseklik 1,80 metre olmalı ve vücudun yüksekliği 1 metreden fazla olan kısmı ile ağırlığı arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamalıdır. * Bedensel, zihinsel, görsel varlık ve işitme engeli bulunmamak. ..

Yorumlar kapatıldı.